profesjonalne   usługi   danych   przestrzennych

Projekty

FOTOKatowice

Wykonanie zdjęć lotniczych, NMT, ortofotomapy, zdjęć ukośnych oraz aktualizacji Numerycznego Modelu 3D budynków i budowli dla Miasta Katowice.
Klient: Miasto Katowice
Data podpisania kontraktu: 2014-05-09
Planowany termin wykonania: 2014-09-30

ISOK INIK 3

Weryfikacja danych LIDAR w ramach projektu ISOK.
Klient: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Data podpisania kontraktu: 2014-01-17
Planowany termin wykonania: 2015-12-18