profesjonalne   usługi   danych   przestrzennych

Partnerzy

 

 

Współpraca w zakresie wykonywania zdjęc lotniczych oraz dystrybucji oprogramowania GEOVERSE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca w zakresie dystrybucji oprogramowania Unlimited ORTHO oraz Aerial Unlimited.

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca w zakresie usługi LIDAR ONLINE.

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca w zakresie tworzenia modeli 3D miast oraz dystrybucji oprogramowania Terra Builder, TerraGate, TerraExplorer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca w zakresie wykonywania zdjęc lotniczych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca w zakresie skanowania laserowego LIDAR.