profesjonalne   usługi   danych   przestrzennych

Projekty

TVP 3 - prezentacja możliwości UAV

TVP 3 - prezentacja możliwości UAV

Prezentacja możliwości wykorzystania ortofotomapy UAV w nowoczesnym rolnictwie
Nazwa programu TV:  "Fundusze na roli"
Data emisji TV: 21.11.2017
TVP 3 Kraków

Mapa do celów projektowych-ortofotomapa UAV

Mapa do celów projektowych Wisła, Soła, Skawa - ortofotomapa UAV

Opracowanie mapy do celów projektowych, NMT i ortofotomapy w oparciu o pomiary GPS/tachimetryczne oraz zdjęcia wykonane z wykorzystaniem UAV
Data podpisania kontraktu: wrzesień 2017
Termin wykonania: styczeń 2018
Powierzchnia opracowania: 9 wybranych obszarów rzeki Wisły, Soły i Skawy

PMK ortofotomapa

Podmiot Monitorująco-Kontrolujący (PMK) - ortofotomapa GSD 5 cm

Kontrola poprawności zdjęć lotniczych, aerotriangulacji, NMT i ortofotomapy [GSD 5 cm] dla powiatu krakowskiego
Data podpisania kontraktu: czerwiec 2017
Termin wykonania: sierpień 2017
Zamawiający: Powiat Krakowski
Zakres opracowania: obszar powiatu krakowskiego

Cyfryzacja

Inspektor Nadzoru i Kontroli (INiK) projektu CAPAP Cyfryzacja

Kontrola archiwalnych zdjęć lotniczych zeskanowanych w ramach projektu CAPAP-Cyfryzacja
Data podpisania kontraktu: sierpień 2016
Termin wykonania: sierpień 2018
Zakres opracowania: około 450 000 archiwalnych zdjęć lotniczych

INIK_CAPAP

Inspektor Nadzoru i Kontroli (INiK) projektu CAPAP LIDAR

Kontrola danych LIDAR oraz zdjęć lotniczych pozyskanych w ramach projektu CAPAP
Data podpisania kontraktu: sierpień 2016
Termin wykonania: sierpień 2018
Powierzchnia opracowania: około 42 000 km2

Dobczyce - Numeryczny Model Terenu i ortofotomapa UAV

Dobczyce - Numeryczny Model Terenu i ortofotomapa UAV

Opracowanie NMT i ortofotomapy w oparciu o zdjęcia wykonane z wykorzystaniem UAV
Data podpisania kontraktu: luty 2017
Termin wykonania: marzec 2017
Powierzchnia opracowania: Rejon Jeziora Dobczyckiego - około 1 km2