profesjonalne   usługi   danych   przestrzennych

Walidator plików GML

 

Miło nam poinformować, że wykonaliśmy walidator plików GML zawierających dane z baz EGiBGESUT i BDOT500.

Program realizuje następujące zadania:

 1. Analizuje zawartość plików GML i generuje zestawienie ilościowe obiektów.

 2. Waliduje zgodność plików GML z obowiązującymi schematami XSD.

 3. Sprawdza czy dane zawarte w plikach GML spełniają ograniczenia określone w przepisach wykonawczych do ustawy PGiK.

Czym wyróżnia się nasz walidator?

 1. Do walidacji możemy wybrać wiele plików na raz.

 2. Możemy walidować plik zawierający dane z wielu baz danych PZGiK, np. EGiB, GESUT i BDOT500 w jednym pliku.

 3. Raporty z walidacji zapisujemy w dwóch formatach – PDF i XLSX.

 4. W konkluzji z walidacji podajemy sumę kontrolną SHA-256 pliku, która jednoznacznie identyfikuje walidowany plik.

 5. Z kontroli możemy wyłączyć wersje zamknięte obiektów.

 6. Błędy wskazujemy na kilka sposobów, poprzez:

 • gml_id, który zawiera lokalny identyfikator IIP obiektu,
 • oznaczenie obiektu, tj. identyfikator geodezyjny obiektu EGiB oraz oznaczenia takie jak na mapie w przypadku BDOT500 i GESUT,
 • nr linii w pliku GML (sposób niejednoznaczny i najmniej praktyczny).

  

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdziesz w zakładce APLIKACJE

 

 

KLIENCI
KTÓRZY
NAM ZAUFALI

Wdrożenie usług fotogrametrycznych z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych szansą na rozwój firmy GEOXY Spółka z o.o.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

"Fundusze Europejskie dla Małopolski" 

Napisz do nas

GEOXY Spółka z o.o.


tel +48 12 3070195

mail biuro@geoxy.pl


ul. Ostatnia 1C/B3

31-444 Kraków