profesjonalne   usługi   danych   przestrzennych

Szkolenia Konsulting

Usługi szkoleniowe

Oferujemy szkolenia dla administracji geodezyjnej, samorządowej, rządowej oraz wszystkich instytucji, które podczas realizacji swoich zadań spotykają się z zagadnieniami z dziedziny fotogrametrii, skanigu laserowego LiDAR, "photo-mesh" oraz danymi pozyskanymi z bezzałogowych statków powietrznych (BSP) itp.

 

Nasza oferta szkolenowa obejmuje:

 

Szkolenie 1: "Przygotowanie dokumentacji do przetargu z zakresu fotogrametrii ("klasycznej" oraz z zastosowaniem BSP)"
 

Szkolenie 2: "Zastosowanie archiwalnych danych fotogrametrycznych do spraw związanych z ustaleniem sposobu użytkowania nieruchomości w przeszłości"
 

Szkolenie 3: "Weryfikacja danych fotogrametrycznych oraz opracowań geodezyjnych, które powstały w oparciu o geodezyjny pomiar fotogrametryczny"

 

Oferujemy również szkolenie dla wykonawców prac geodezyjnych z zakresu:

 

Szkolenie 4: "Zastosowanie pomiaru fotogrametrycznego podczas prac geodezyjnych"

 

Usługi konsultingowe

Firmę GEOXY tworzą pracownicy posiadający obszerną wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas  kilkunastu lat pracy zawodowej w dziedzinie geodezji, fotogrametrii oraz działalności związanej z danymi przestrzennymi.

Dzięki tym kwalifikacjom jesteśmy w stanie oferować usługi konsultingowe i wspierać naszych klientów na każdym etapie realizacji projektu.

 

W ramach usług konsultingowych oferujemy:

 

Przygotowywanie projektów z zakresu danych przestrzennych

 

Inżynier Projektu / Inspektor Nadzoru i Kontroli

 

Oferta specjalna w zakresie konsultingu fotogrametrycznego

Pracownicy firmy GEOXY to osoby z bardzo dużym doświadczeniem w zakresie kontroli danych pochodzących z laserowego skaningu (LIDAR) i ortofotomapy (dane "ORTO") w obszarze zamówień publicznych. W latach 2010-2015 pracownicy firmy GEOXY uczestniczyli we wszystkich etapach projektu ISOK, pełniąc rolę Inspektora Nadzoru i Kontroli (INiK) na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W trakcie projektu ISOK w ramach zadań INIK skontrolowaliśmy jako zespół ponad 90 % powierzchni Polski.

 

Na potrzeby projektu INiK stworzyliśmy specjalne, dedykowane oprogramowanie wspierające proces kontroli danych (WKD). Jest to unikatowe na europejskim rynku rozwiązanie, pozwalające na przeprowadzenie wiarygodnej i efektywnej kontroli danych przestrzennych. Dostarczając klientowi Raport Kontroli z statusem „spełnia wymagania” gwarantujemy, że zweryfikowane produkty spełniają wymagania określone w Warunkach Technicznych Zamówienia.

 

  • Fragment Raportu Kontroli danych LIDAR
  • Fragment Raportu Kontroli danych LIDAR
  • Okno oprogramowania WKD do zaawansowanej kontroli danych LIDAR
  • Okno oprogramowania WKD do zaawansowanej kontroli danych LIDAR
Oprogramowanie WKD oraz przykłady zawartości Raportu Kontroli danych LIDAR

 

Oferujemy wsparcie na etapie przygotowania projektu:

oraz realizacji projektu:

 

Klientom z obszaru administracji publicznej, zainteresowanym poznaniem całego procesu pozyskania,  przetwarzania i kontroli danych pochodzących z skaningu laserowego LIDAR oraz "ORTO"  oferujemy :

 

 

Kontakt Szkolenia i Konsulting

Zachęcamy do kontaktu w celu zapoznania się z naszą pełną ofertą usług konsultingowych
 

Szkolenia i Konsulting fotogrametryczny/LIDAR - miroslaw.guzik@geoxy.pl

Konsulting geodezyjny/GIS - piotr.myszka@geoxy.pl