profesjonalne   usługi   danych   przestrzennych

Geoverse

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem oprogramowania Geoverse, australijskiej firmy Euclideon.

Pakiet Geoverse składa się z oprogramowania Geoverse Convert oraz Geoverse MDM. Geoverse Convert odpowiada za przetworzenie danych LIDAR do odpowiednio efektywnej postaci i formatu, co pozwala na właściwą pracę z Geoverse MDM. Oprogramowanie Geoverse jest obecnie najbardziej wydajnym  narzędziem do wizualizacji i zarządzania danymi pochodzącymi z skaningu laserowego LIDAR. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody wizualizacji danych, oprogramowanie umożliwia zarządzanie, kontrolę jakości i analizę ogromnych zbiorów danych LIDAR oraz redukcję objętości plików z danymi. Oprogramowanie Geoverse umożliwia konwersję i wizualizację danych zapisanych w wielu popularnych formatach danych, takich jak: UDS, OBJ, BIN, e57, LAS, LAZ, FLS, PTS, PLY, PTX, XYB XYZ/TXT and LlargBin.

 

Stadion piłkarski w Poznaniu. Chmura punktów o gęstości 12 pkt/m2 wyświetlona wg. atrybutów RGB.

 

Praca z GEOVERSE

Oprogramowanie Geoverse było z powodzeniem stosowane podczas projektu ISOK w ramach prac kontrolnych wykonywanych przez INiK (Inspektor Nadzoru i Kontroli). Wydajność oprogramowania umożliwiała kontrolę wizualną, kontrolę poprawności klasyfikacji i intensywności odbicia sygnału dostarczanych do kontroli Bloków LIDAR. Warto wspomnieć, że Blok LIDAR opracowywany podczas projektu ISOK stanowił jednostkę opracowania danych LIDAR, której powierzchnia zazwyczaj wynosiła od kilkuset do  tysiąca km

 

  • Chmura punktów w Geoverse - intensywność odbicia
  • Chmura punktów w Geoverse - klasyfikacja
  • Chmura punktów w Geoverse - RGB
  • Chmura punktów w Geoverse - wysokość
Chmura punktów o gęstości 12 pkt/m2 - przykłady wizaulizacji.

 

Objętość danych dostarczanych w projekcie ISOK w postaci plików LAS przykładowego Bloku LIDAR to 350 GB. Po zastosowaniu konwersji za pomocą oprogramowania Geoverse, rozmiar pliku danych zmniejszył się do wielkości: 50 GB, co stanowi około 15 % pierwotnej objętości danych. Taka ilość danych przekonwertowana do postaci jednego pliku USD umożliwia  w sposób płynny przeglądanie, analizowanie i przetwarzanie do oczekiwanej postaci i zakresu w oprogramowaniu Geoverse.

 

Infrastruktura drogowa. Chmura punktów o gęstości 12 pkt/m2 wyświetlona wg. intensywności odbicia.

 

Wersja 30-dniowa

W celu zapoznania się z wszystkimi możliwościami oprogramowania Geoverse zachęcamy kontaktu i pobrania 30-dniowej wersji testowej. 

Sprzedaż oprogramowania i wsparcie techniczne: geoverse@geoxy.pl

 

Więcej informacji o Geoverse: Geoverse_PL.pdf  oraz na naszym kanale w serwisie YouTube.

 

Oferta specjalna

Dla klientów związanych z szkolnictwem średnim i wyższym do każdego zamówienia dostarczamy dodatkowo tzw. pakiet edukacyjny zawierający dane LIDAR w postaci plików LAS, komplet zdjęć lotniczych, metrykę kamery, dane INS/GPS, NMT, które umożliwiają samodzielne wykonywanie projektów fotogrametrycznych dla obszaru kilkudziesięciu km 2.