profesjonalne   usługi   danych   przestrzennych

Aplikacje

 

    

 

 

Walidator Qgml wersja 1.11.

Licencja 12 miesięczna

na jedno stanowisko

 

Cena netto:    300,00

VAT: ​                 23%

Cena brutto:   369,00

 

Program do walidacji i kontroli jakości plików GML zawierających geodezyjne dane EGiB, GESUT i BDOT500.

Program realizuje następujące zadania:

   1) analizuje zawartość plików GML i generuje zestawienie ilościowe obiektów,

   2) waliduje zgodność plików GML z obowiązującymi schematami XSD,

   3) sprawdza czy dane zawarte w plikach GML spełniają ograniczenia określone w przepisach wykonawczych do ustawy PGiK.

W następnych wersjach zamierzamy dodać kontrolę atrybutów oraz kontrolę topologii.

 

Jak zamówić aplikację? 

Należy pobrać program instalacyjny i zainstalować aplikację na komputerze. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacja zgłosi się formularzem zamówienia/odnowienia licencji, który należy wypełnić i wysłać. Formularz zamówienia/odnowienia licencji można zawsze wywołać z menu aplikacji: Pomoc > O programie i następnie przycisk [ Zamów/odnów ]. Procedura zamówienia/odnowienia licencji jest szczegółowo opisana w instrukcji użytkownika, która jest załączona do aplikacji. Można też ją pobrać z naszej strony (link poniżej).

 

Aplikacja od maja 2024 będzie dystrybuowana odpłatnie. Do końca kwietnia 2024 można zamówić licencję czasową na 1 miesiąc na potrzeby sprawdzenia aplikacji w praktycznym działaniu. W takim przypadku należy pobrać program instalacyjny i po jego zainstalowaniu w formularzu zamówienia licencji w informacji dodatkowej wpisać: Zamawiam licencję 1 miesięczną dla testów.

 

Do pobrania:

Program instalacyjny

Instrukcja użytkownika

Warunki licencji

 

 

 

 

 

Wtyczka QMapa GML 2021 wersja 2.0.1.

 

Licencja darmowa

 

GNU GPL

 

Wtyczka do programu QGIS służąca do wizualizacji mapy zasadniczej z plików GML obejmujących dane EGiB, GESUT i BDOT500.

Stylizacja mapy realizowana przez wtyczkę jest zgodna ze standardami tworzenia mapy zasadniczej określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Aplikacja obsługuje zbiory danych EGiB, GESUT i BDOT500 zapisane w formacie GML i sporządzone zgodnie z modelami danych 2021 określonymi w rozporządzeniach dotyczących baz danych EGiB, GESUT i BDOT500.

 

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wtyczka wymaga wersji QGIS 3.24 lub wyższej.

Wtyczkę można pobrać z repozytorium QGIS: https://plugins.qgis.org/plugins/QMapa/