profesjonalne   usługi   danych   przestrzennych

Aplikacje

    

 

Walidator Qgml wersja 1.10.

Program do walidacji i kontroli jakości plików GML zawierających geodezyjne dane EGiB, GESUT i BDOT500.

Program realizuje następujace zadania:

   1) analizuje zawartość plików GML i generuje zestawienie ilościowe obiektów,

   2) waliduje zgodność plików GML z obowiązującymi schematami XSD,

   3) sprawdza czy dane zawarte w plikach GML spełniają ograniczenia określone w przepisach wykonawczych do ustawy PGiK.

 

Do pobrania:

Program instalacyjny

Instrukcja użytkownika

 

 

   

 

QMapa GML 2021 wersja 2.0.1.

Wtyczka do programu QGIS służąca do wizualizacji mapy zasadniczej z plików GML obejmujących dane EGiB, GESUT i BDOT500.

Stylizacja mapy realizowana przez wtyczkę jest zgodna ze standardami tworzenia mapy zasadniczej określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Aplikacja obsługuje zbiory danych EGiB, GESUT i BDOT500 zapisane w formacie GML i sporządzone zgodnie z modelami danych 2021 określonymi w rozporządzeniach dotyczących baz danych EGiB, GESUT i BDOT500.

 

WYMAGANIA SYSTEMOWE

Wtyczka wymaga wersji QGIS 3.24 lub wyższej.

Wtyczkę można pobrać z repozytorium QGIS: https://plugins.qgis.org/plugins/QMapa/