profesjonalne   usługi   danych   przestrzennych

Firma

Wizja i misja

Jesteśmy uznanym i rozpoznawalnym dostawcą usług danych przestrzennych. Tworzymy wirtualny model rzeczywistości. Świadczymy konkurencyjne usługi danych przestrzennych dla administracji i biznesu oraz zapewniamy wzrost wartości firmy.

 

Strategia

GEOXY to specjalistyczne kompetencje w dziedzinie usług danych przestrzennych, w szczególności kompetencje audytorskie w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych przestrzennych.

Naszym celem jest dbanie o jakość danych przestrzennych, szczególnie tych, które są wykorzystywane do podejmowania decyzji biznesowych lub działań mających na celu ochronę mienia lub ratowanie zdrowia i życia. Ciągle rozwijamy swoją wiedzę i umiejętności, wykorzystujemy nowe technologie oraz tworzymy własne rozwiązania IT wspierające nas w tych działaniach. Wszystko po to, aby umieć ocenić jakość i przydatność danych przestrzennych.

 

Kwalifikacje

Kwalifikacje inżynierskie z zakresu:

Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach:

  1. geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,
  2. rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych,
  3. fotogrametria i teledetekcja.

Kwalifikacje zarządcze z zakresu zarzadzania projektami – PRINCE2 Foundation oraz PRINCE2 Practitioner.

 

Kompetencje

Profesjonalne usługi danych przestrzennych:

 

 

 

 

Do pobrania:

1. Polityka prywatności

2. Polityka COOKIES

3. Regulamin serwisu