profesjonalne   usługi   danych   przestrzennych

Analiza geodezyjna i fotogrametryczna rzeki Stradomka w rejonie Łapanowa

Analiza geodezyjna i fotogrametryczna rzeki Stradomka w Łapanowie w związku z powodzią w 2020 roku
Data podpisania kontraktu: grudzień 2020
Termin wykonania: marzec 2022
Zamawiający: Podmiot prywatny
Zakres opracowania: obiekt liniowy, około 3 km

 

 

Zakres prac:

 • Powódź w 2020 roku (źródło internetowe)
 • Powódź w 2020 roku (źródło internetowe)
 • Powódź w 2020 roku (źródło internetowe)
 • Skanowanie laserowe LIDAR - GEOXY
 • Skanowanie laserowe LIDAR - GEOXY
 • Skanowanie laserowe LIDAR - GEOXY
 • Polowa osnowa fotogrametryczna
 • Polowa osnowa fotogrametryczna
 • Ortofotomapa i Mapa zasadnicza - GEOXY
 • Ortofotomapa i Mapa zasadnicza - GEOXY
 • Przekroje dolinowe - GEOXY
 • Przekroje dolinowe - GEOXY