profesjonalne   usługi   danych   przestrzennych

Inspektor Nadzoru i Kontroli (INiK) projektu CAPAP LIDAR

Kontrola danych LIDAR oraz zdjęć lotniczych pozyskanych w ramach projektu CAPAP
Data podpisania kontraktu: sierpień 2016
Termin wykonania: sierpień 2018
Powierzchnia opracowania: około 42 000 km2

 

 

Zakres prac:

  • Chmura punktów wg. kryterium klasyfikacji
  • Chmura punktów wg. kryterium intensywności odbicia sygnału
  • Chmura punktów wg. kryterium wysokości
  • Chmura punktów wg. kryterium RGB
  • Pomiar terenowy płaszczyzn kontrolnych
  • Pomiar terenowy weryfikujący poprawność NMT
  • Pomiar terenowy weryfikujący poprawność NMT
  • Pomiar terenowy weryfikujący poprawność NMT