profesjonalne   usługi   danych   przestrzennych

Inwentaryzacja gazociagu, aktualizacja bazy BDOT500 i GESUT

Inwentaryzacja przebiegu gazociagu, aktualizacja bazy danych BDOT 500 i GESUT w rejonie Opola
Data podpisania kontraktu: sierpień 2019
Termin wykonania: grudzień 2019
Zamawiający: Podmiot prywatny
Zakres opracowania: obiekt liniowy, około 50 km

 

 

Zakres prac:

  • Fotogrametryczny wywiad terenowy
  • Wywiad terenowy i pomiary terenowe
  • Wywiad terenowy i pomiary terenowe
  • Wywiad terenowy i pomiary terenowe
  • Wywiad terenowy i pomiary terenowe
  • Wywiad terenowy i pomiary terenowe
  • Fragment opracowania na tle aktualnej ortofotomapy
  • Fragment opracowania na tle aktualnej ortofotomapy