profesjonalne   usługi   danych   przestrzennych

Inwentaryzacja gazociągu i opracowanie mapy w systemie V-Mapa

Inwentaryzacja gazociągu oraz aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej w systemie V-Mapa
Data podpisania kontraktu: 2020
Termin wykonania: 2022
Zamawiający: Podmiot prywatny
Zakres opracowania: obiekt liniowy, około 70 km

 

 

Zakres prac:

  • Fragment opracowania
  • Fragment opracowania
  • Fragment opracowania
  • Fragment opracowania
  • Wywiad terenowy
  • Wywiad terenowy
  • Wywiad terenowy
  • Wywiad terenowy