profesjonalne   usługi   danych   przestrzennych

Inwentaryzacja gazociągu oraz aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej w systemie V-Mapa

Inwentaryzacja gazociągu oraz aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej w systemie V-Mapa
Data podpisania kontraktu: 2021
Termin wykonania: 2022
Zamawiający: Podmiot prywatny
Zakres opracowania: obiekt liniowy, około 220 km

 

 

Zakres prac:

  • Wywiad terenowy i pomiar
  • Wywiad terenowy i pomiar
  • Wywiad terenowy i pomiar
  • Wywiad terenowy i pomiar
  • Wywiad terenowy i pomiar
  • Wywiad terenowy i pomiar
  • Wywiad terenowy i pomiar
  • Wywiad terenowy i pomiar