profesjonalne   usługi   danych   przestrzennych

Modernizacja i dostosowanie Baz Danych PZGiK miasta Dąbrowa Górnicza oraz Sosnowiec

Modernizacja i dostosowanie Baz Danych PZGiK miasta Dąbrowa Górnicza oraz Sosnowiec
Data podpisania kontraktu: lipiec 2019
Termin wykonania: październik 2021
Zamawiający: Podmiot publiczny
Zakres opracowania: Miasto Dąbrowa Górnicza oraz Sosnowiec

 

 

Zakres prac:

  • Analiza fotogrametryczna
  • Analiza fotogrametryczna
  • Analiza fotogrametryczna
  • Analiza fotogrametryczna
  • Analiza fotogrametryczna
  • Analiza fotogrametryczna
  • Analiza fotogrametryczna
  • Analiza fotogrametryczna