profesjonalne   usługi   danych   przestrzennych

Projekty

Fundusze Europejskie dla Małopolski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Okres realizacji: 2014 - 2015
Wdrożenie projektu pozwoliło na realizację usług i projektów przedstawionych poniżej:

Geoxy UAV

Samolot UAV

Przeprowadzenie lotów szkoleniowych samolotem bezzałogowym (UAV).
Typ projektu: szkolenie
Okres realizacji: III i IV kwartał 2015
Planowany termin zakończenia: 2015-11-30

Geoxy Mapa syt-wys

Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Opracowanie tematycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej.
Klient: osoba fizyczna
Data podpisania kontraktu: 2015-07-10
Planowany termin wykonania: 2015-07-19

Geoxy EGiB

Modernizacja EGiB

Usługa weryfikacji danych w ramach Modernizacja EGiB
Klient: Urząd Miasta w Krakowie
Data podpisania kontraktu: 04.2015
Planowany termin wykonania: 12.2015