profesjonalne   usługi   danych   przestrzennych

Projekty

Geoxy Mapa syt-wys

Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Opracowanie tematycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej.
Klient: osoba fizyczna
Data podpisania kontraktu: 2015-07-10
Planowany termin wykonania: 2015-07-19

Geoxy LPIS

LPIS 2015

Wykonanie Numerycznego Modelu Terenu (NMT) i ortofotomapy dla obiektu OB1 w ramach LPIS 2015
Klient: ARiMR.
Data podpisania kontraktu: 2015-06-01
Planowany termin wykonania: 2015-10-31

Geoxy EGiB

Modernizacja EGiB

Usługa weryfikacji danych w ramach Modernizacja EGiB
Klient: Urząd Miasta w Krakowie
Data podpisania kontraktu: 04.2015
Planowany termin wykonania: 12.2015

EMUiA OB4

Aktualizacja i weryfikacja bazy danych ewidencji
miejscowości, ulic i adresów - części IV
Klient: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Data podpisania kontraktu: 2013-10-24
Planowany termin wykonania: 2014-11-30

FOTOKatowice

Wykonanie zdjęć lotniczych, NMT, ortofotomapy, zdjęć ukośnych oraz aktualizacji Numerycznego Modelu 3D budynków i budowli dla Miasta Katowice.
Klient: Miasto Katowice
Data podpisania kontraktu: 2014-05-09
Planowany termin wykonania: 2014-09-30

ISOK INIK 3

Weryfikacja danych LIDAR w ramach projektu ISOK.
Klient: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Data podpisania kontraktu: 2014-01-17
Planowany termin wykonania: 2015-12-18