profesjonalne   usługi   danych   przestrzennych

Projekty

Wiarygodne pomiary z UAV

Jak uzyskać wiarygodne wyniki podczas pomiaru fotogrametrycznego z wykorzystaniem UAV ?
Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem, którego współautorem jest nasz kolega, pan Mirosław Guzik 

"Pomiary geodezyjne metodą fotogrametryczną z bazzałogowych statków powietrznych" 

"Złoty Pociąg" odnaleziony ?

Czy "Złoty Pociąg" zostanie odnaleziony ? 
Oczywiście nie wiemy.
Zachęcamy natomiast do zapoznania się z artykułem naszego kolegi pana Artura Łabuza z działu fotogrametrii na temat: 

"Zastosowanie skaningu w archeologii"
 

Weryfikacja danych fotogrametrycznych

Weryfikacja danych fotogrametrycznych

Weryfikacja danych fotogrametrycznych
Data podpisania kontraktu: 2022
Termin wykonania: 2023
Zamawiający: Urząd Miasta w Warszawie
Zakres opracowania: Miasto Warszawa wraz z buforem

Lapanow

Analiza geodezyjna i fotogrametryczna rzeki Stradomka w rejonie Łapanowa

Analiza geodezyjna i fotogrametryczna rzeki Stradomka w Łapanowie w związku z powodzią w 2020 roku
Data podpisania kontraktu: grudzień 2020
Termin wykonania: marzec 2022
Zamawiający: Podmiot prywatny
Zakres opracowania: obiekt liniowy, około 3 km

Inwentaryzacja gazociągu oraz aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej w systemie V-Mapa

Inwentaryzacja gazociągu oraz aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej w systemie V-Mapa

Inwentaryzacja gazociągu oraz aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej w systemie V-Mapa
Data podpisania kontraktu: 2021
Termin wykonania: 2022
Zamawiający: Podmiot prywatny
Zakres opracowania: obiekt liniowy, około 220 km

Inwentaryzacja gazociągu i opracowanie mapy w systemie V-Mapa

Inwentaryzacja gazociągu i opracowanie mapy w systemie V-Mapa

Inwentaryzacja gazociągu oraz aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej w systemie V-Mapa
Data podpisania kontraktu: 2020
Termin wykonania: 2022
Zamawiający: Podmiot prywatny
Zakres opracowania: obiekt liniowy, około 70 km