profesjonalne   usługi   danych   przestrzennych

Projekty

Skaning mobilny

Skaning mobilny oraz mapa zasadnicza - Jastrzębie Zdrój

Opracowanie cyfrowej mapy zasadniczej pasa drogowego w powiecie jastrzębskim w oparciu o dane z mobilnego skanowania laserowego MLS
Klient: podmiot niepubliczny
Data podpisania kontraktu: wrzesień 2015
Planowany termin wykonania: lipiec 2016
Powierzchnia opracowania: około 430 km

Klasyfikacja danych LiDAR - Niemcy

Klasyfikacja danych LiDAR - wybrane rejony w Niemczech

Wykonanie klasyfikacji danych LiDAR dla wybranych rejonów Saksonii i Kolonii w Niemczech
Data podpisania kontraktu: lipiec 2015
Planowany termin wykonania: kwiecień 2016
Powierzchnia opracowania: około 10 000 km2

Niepołomice

Ortofotomapa Gminy Niepołomice

Wykonanie ortofotomapy o pikselu 2,5 cm oraz 5 cm dla części obszaru Gminy Niepołomice
Data podpisania kontraktu: marzec 2016
Planowany termin wykonania: czerwiec 2016
Powierzchnia opracowania: około 25 km2

Ortofotomapa UAV 2,5 cm dla Światowych Dni Młodzieży 2016

Opracowanie Ortofotomapy o pikselu 2,5 cm dla organizatorów "ŚDM 2016" w Krakowie
Klient: Departament Logistyki ŚDM 2016
Termin rozpoczęcia projektu: IV kwartał 2015
Termin zakończenia projektu: III kwartał 2016
Powierzchnia opracowania: około 4,5 km2

EMUiA OB4

Aktualizacja i weryfikacja bazy danych ewidencji
miejscowości, ulic i adresów - części IV
Klient: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Data podpisania kontraktu: 2013-10-24
Planowany termin wykonania: 2014-11-30

Wykonanie zdjęć o pikselu 2,5 cm za pomocą samolotu UAV

Wykonanie zdjęć lotniczych o pikselu terenowym 2,5 cm za pomocą samolotu UAV
Klient: podmiot niepubliczny
Data podpisania kontraktu: grudzień 2015
Planowany termin wykonania: styczeń 2016
Powierzchnia opracowania: około 7 km2