profesjonalne   usługi   danych   przestrzennych

Projekty

Geoxy LPIS

LPIS 2015

Wykonanie Numerycznego Modelu Terenu (NMT) i ortofotomapy dla obiektu OB1 w ramach LPIS 2015
Klient: ARiMR.
Data podpisania kontraktu: 2015-06-01
Planowany termin wykonania: 2015-10-31

Zaproszenie do prac Zespołu Foto

Rozporządzenie w sprawie baz danych "Foto"

Praca w ramach Zespołu do zadań związanych z rozwojem baz zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu
Data ropoczęcia prac: lipiec 2018
Termin zakończenia prac: wrzesien 2019
Organizator: Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK)
 

MDCP, LiDAR, PhotoMesh, Ortofotomapa - r. Stalowa Wola

Opracowanie Mapy do celów projektowych na podstawie danych LIDAR oraz zdjęć lotniczych UAV w rejonie Stalowej Woli
Data podpisania kontraktu: sierpień 2019
Termin wykonania: listopad 2019
Zamawiający: Podmiot prywatny
Zakres opracowania: obiekt liniowy, około 18 km

Konwersja Map Zasadniczych obejmujących gazociąg wraz terenami sąsiadującymi

Opracowanie Konwersja Map Zasadniczych z układu PL-65 do układu PL-2000
Data podpisania kontraktu: maj 2019
Termin wykonania: sierpień 2019
 

UAV ortofotomapa oraz LiDAR dla obszaru gazociągu

Opracowanie Ortofotomapy oraz sklasyfikowanej chmury punktów LiDAR dla odcinka liniowego wzdłuż gazociągu
Data podpisania kontraktu: marzec 2019
Termin wykonania: czerwiec 2019
Zakres opracowania: obiekt liniowy, około 50 km

MDCP, LiDAR, UAV - wały wiślane

MDCP, LiDAR, UAV - wały wiślane

Opracowanie Mapy do celów projektowych na podstawie danych LIDAR oraz zdjęć lotniczych UAV
Data podpisania kontraktu: październik 2018
Termin wykonania: grudzień 2018
Zamawiający: Instytucja Publiczna
Zakres opracowania: obiekt liniowy, około 30 km