profesjonalne   usługi   danych   przestrzennych

Weryfikacja danych fotogrametrycznych

Weryfikacja danych fotogrametrycznych
Data podpisania kontraktu: 2022
Termin wykonania: 2023
Zamawiający: Urząd Miasta w Warszawie
Zakres opracowania: Miasto Warszawa wraz z buforem

 

 

Zakres prac: